Birleşmiş Milletler, Latin Amerika’da çocuk evliliklerini önlemek için harekete geçti

admin

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika’da küçük yaşta evlilik ve hamileliğin önlenmesine yönelik tedbirler üzerinde anlaştı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) , her beş kız çocuğundan birinin 18 yaşından önce evlendiği ya da erken yaşta birliktelik yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler’de ergen hamileliğini önlemeye ve çocuk koruma sistemlerini güçlendirmeye yönelik eylemleri teşvik etmek üzere bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

UNFPA Latin Amerika ve Karayipler Bölge Direktörü Susana Sottoli yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ergen doğurganlık oranları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet düzeyleri ve doğum sırasında meydana gelen ölümler, bölgemizde insanların yaşamları ve kalkınmaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan eşitsizliğin tezahürleridir.”

Latin Amerika basınının bildirdiğine göre, bölgede her beş kız çocuğundan biri 18 yaşından önce evleniyor ya da erken yaşta birliktelik yaşıyor; bu da bölgeyi dünyada çocuk evliliklerinin son 25 yılda azalmadığı tek bölge haline getiriyor.

Aynı zamanda, BM tarafından sağlanan verilere göre, bölge en yüksek ikinci ergen hamilelik sayısına sahip.

Öte yandan 15 ile 49 yaş arasındaki her üç kadından ikisinin, hayatlarının farklı alanlarında şiddet mağduru olduğu tahmin ediliyor.

ÇOCUK VE ERGENLERİ İSTİSMARDAN KORUMA HEDEFİ

Resmi bilgilere göre her iki BM bölge ofisi de “Latin Amerika ve Karayipler’deki çocuk ve ergenlerin haklarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2030 Gündemi’nin hedeflerine katkıda bulunacak ortak eylemler geliştirerek” bu ittifakı kabul etti.

Açıklamada, anne ve yenidoğan ölüm oranlarının azaltılması, HIV gibi bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının durdurulması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve çocuk ve ergenlerin istismar, sömürü, insan ticareti ve şiddetten korunması gibi hedefler yer alıyor.

Sottoli’ye göre bu anlaşma “çabaları yoğunlaştıracak, daha fazla stratejik ortak içerecek, koordineli bir şekilde çalışacak ve belirli grupların eşitsizliklerini ve ihtiyaçlarını ele almak için istatistiksel görünürlüğü güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına öncelik veren kamu politikalarının formüle edilmesinde ülkeleri desteklemek için etkileri en üst düzeye çıkaracak.”

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Açıklamada, ortaklığın özellikle ergenler için özel cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ile kapsamlı koruma sistemlerine erişim ve yasal evlilik yaşı dahil olmak üzere ergen hamileliğini ele alacak yasal ve politika reformları konusunda savunuculuk eylemleri belirleyeceği belirtildi.

Ayrıca kamu politikalarını etkileyecek veri ve kanıtların oluşturulması ve çocukların ve ergenlerin korunması için ülkelerin kurumsal olarak güçlendirilmesi yoluyla şiddetin, özellikle de kız çocuklarına ve ergenlere yönelik şiddetin önlenmesi için çalışacaklar.

UNICEF Bölge Direktörü Garry Conille, “Kuşkusuz, kız çocuklarının ve ergenlerin güçlendirilmesi sadece tüm haklarının hayata geçirilmesinde ilerleme sağlamak için değil, aynı zamanda bölgedeki eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet döngüsünü kırmak için de kilit öneme sahiptir” diye konuştu.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri