Spil Dağı nerede, hangi ilde? (Spil Dağı’nın konumu)

admin

Spil Dağı, Manisa merkezden kuzey yolunu izleyerek 24 km, İzmir merkezden güney yolunu izleyerek yaklaşık 50 km uzaklıkta, ismi Manisa ile özdeşleşmiş, tarih, mitoloji ve flora bakımından çok zengin bir dağdır.

Spil Dağı, Gediz Nehri ovasının 60 metrelik seviyesinden başlayarak Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe ulaşır. Dağın çevresinde derin vâdiler ve bunların içinde dere yatakları bulunmaktadır.

Dağın bitki örtüsü ormanlıktır. Manisa lâlesi gibi endemik türler de dahil olmak üzere, zengin bir floraya sahiptir. Ünlü yaban atlarının yanı sıra, diğer yaban hayvanı türleri de mevcuttur.

Spil Dağı’nda ayrıca birçok mağara da bulunmaktadır.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI HAKKINDA

Spil Dağı Millî Parkı, Türkiye’nin Manisa ve İzmir il sınırları içerisinde yer alan bir millî parktır. Spil Dağı’nı ve çevresini kapsayan park, 22 Nisan 1968’de ilan edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlıdır. Ayrıca, zirveye yakın “Atalanı” mevkisi de bu park içinde yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nden beri var olan atların mevsimlik olarak veya ihtiyarlamaları nedeniyle burada yılkıya bırakılmasıyla atların doğal yaşam sahası hâline gelmiştir.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri